Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 7/19/2024 7:55 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202467.4* 76.2 manje od proseka za Zima Prosečno.178.5* 17.7 više od proseka za Proleće Prosečno.44.7* 204.4 manje od proseka za Leto Prosečno.---290.6* 368.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023128.5* 15.1 manje od proseka za Zima Prosečno.183.4 22.6 više od proseka za Proleće Prosečno.351.8* 102.7 više od proseka za Leto Prosečno.27.4* 78.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.691.1* 32 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022195.7 52.1 više od proseka za Zima Prosečno.125.2 35.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.302.8 53.7 više od proseka za Leto Prosečno.156.3* 50.6 više od proseka za Jesen Prosečno.780.0* 120.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021166.6 23 više od proseka za Zima Prosečno.128.0* 32.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.256.6* 7.5 više od proseka za Leto Prosečno.129.0 23.3 više od proseka za Jesen Prosečno.680.2* 21.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020159.6 16 više od proseka za Zima Prosečno.188.7 27.9 više od proseka za Proleće Prosečno.289.5 40.4 više od proseka za Leto Prosečno.157.5 51.8 više od proseka za Jesen Prosečno.795.3 136.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019---------58.2* 47.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.58.2* 600.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks195.7 188.7 351.8 157.5 795.3
prosek143.6 160.8 249.1 105.7 659.1
Min67.4 125.2 44.7 27.4 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.